training

Positief trainen.

 
Positief is 'in'. Bijna elke hondenschool adverteert hier tegenwoordig mee. Positief is de lekkere brok, de clicker en véél praten tegen de hond met een hoge stem. De baas moet interessanter zijn dan de hele wereld om de hond heen. Met springen, hoog kirren, handen klappen en zelfs de clown uithangen wordt alles uit de kast gehaald. Resultaat: alle aandacht en respect bij de hond verdwijnen als sneeuw voor de zon.    
Goed gedrag wordt beloond en voor het gemak wordt er van uitgegaan dat door fout gedrag te negeren, ongewenst gedrag verdwijnt. Elke hondeneigenaar die mij consulteert met een of ander opvoedingsprobleem heeft al één of meer gehoorzaamheidscursussen met goed resultaat gevolgd. Hoe kan dit? 
 
Honden opvoeden is iets heel anders dan honden trainen. Als je een groep honden observeert zul je niet meemaken dat de ene hond de andere beloont voor gewenst gedrag. Waarom niet? Omdat honden geen  onnatuurlijk gedrag van elkaar verwachten, want dat is op commando zitten, liggen, blijven. Honden trainen elkaar niet. Ze laten elkaar hun gang gaan tot er één te ver gaat. Hij gaat liggen waar hij volgens de op dat moment geldende verhoudingen in de groep geen recht op heeft, gaat te ver weg van de groep, komt te dichtbij een slaapplek van een hond met een hogere status, gedraagt zich te druk, rent te wild, kijkt brutaal, weigert op zijn rug te gaan liggen. Dan volgt er een correctie, die volgt lang niet altijd, maar heel willekeurig - over consequente opvoeding gesproken! De andere hond moet er toevallig zin in hebben om te corrigeren en net even niets belangrijkers te doen hebben. Opgroeiende honden worden regelmatig op hun plek gezet, ogenschijnlijk zonder reden. Nog voor er een probleem kan ontstaan worden ze in het gareel gehouden. Ze verkennen, net als kinderen hun grenzen en krijgen duidelijke antwoorden op hun vragen. Dat geeft prettige huisgenoten. Dat is opvoeden!
 
Als je een dier iets wil aanleren ben je aan het trainen. Door de hond op het juiste moment (als hij doet wat je zegt) te belonen en het toevoegen van stem of lichaamstaal leer je de hond wat je commando betekent. Succesvol trainen kan je alleen met een hond die al is opgevoed. Trainen met een hond die nog maar weinig regels en grenzen kent resulteert in bazen die hulpeloos voor hun hond staan die niet doet wat zij willen en wél doet wat zij niet willen. 
 
Wat blijkt? Positief opvoeden remt ons in ons handelen en komt bovendien tegemoet aan irreëele verwachtingen. Honden hebben geen positieve opvoeding nodig. Het gaat bij honden gewoon om sociale verhoudingen. Het gaat tussen mens en hond om sociale verhoudingen. Precies deze verhoudingen bepalen hoe de hond zich buiten gedraagt. Deze verhoudingen beïnvloed ik niet door 'rangorderegels' op te stellen maar door flexibel in te spelen op de sociale verhouding tussen hond en baas.